Методи при изработване на нож – оформяне.

Методи при изработване на нож – оформяне на клина.

 Има два основни метода при превръщането на парче стомана в нож.

  Чрез отнемане на материал (stock removal,): при него правещият ножа започва с парче стомана, обикновено плоско. Контурите на ножа се начертават върху нея, като се наложи шаблон със контурните форми върху стоманата и се очертае линия около шаблона. След това материала се изрязва или шлайфа по тази линия. Процесът на създаване на контурите на ножа се нарича профилиране. След него се създават скосовете на острието:  ръчно с пили и други ръчни инструменти или машинно – фрезоване, шлайфане.

  Коване (forging, bladesmithing): при този метод майсторът взема парче стомана и го нагорещява в огнище до степен, при която стоманата става достатъчно мека, че да може да се кове. Горещата стомана се поставя на наковалня и се оформя с чук. Целта е да се постигне 90% оформяне на острието на наковалнята. Това означава, че профилирането и създаването на скосовете на острието се правят с чук. Когато ковачът има умението да го направи, шлифоването се използва основно за фино оформяне и изчистване на острието.  

Докато в България имаме една дума като дефиниция на майстор-ножар , в англоговорящите държави има определени термини за двата типа майстори:

  - Майстор, който работи с метода на отнемане на материал се дефинира като Knifemaker или ножар. 

 - За майстор, използващ предимно коване като метод за оформяне на клина и острието термина е Bladesmith (blade - острие, клин и smith, blacksmith – ковач)  ковач-ножар или само ковач.

 Всъщност ковачът-ножар е ножар. Bladesmith = knifemaker. Просто с двата термина по-лесно се дефинира какъв точно метод използва съответният майстор.