За ножа

            Ножът винаги е играл важна роля при оцеляването на човешкият вид. Използването на саморъчно направени сечива е една от отличителните характеристики между хомо сапиенс и останалите животни. Дори имената на епохите в историята се именуват спрямо материалите, от които са правени сечивата използвани от човека – каменна, бронзова, желязна. Цивилизацията с по-несъвършено въоръжение обикновено губела войните и дори изчезвала от лицето на света. Ножът през времето се е превърнал в неразделна част от света на човека, като го съпътства през целия му живот. В повечето култури младежът обикновено преминавал границата от дете към мъж едва след получаването на оръжие. Като ритуал по възмъжаването си той трябвало да се докаже като ловец и воин, достоен да защити и изхрани семейството си. Ножът станал и необходима част от бита, използван при лов, земеделие, като инструмент при различни занаяти, обработка на материали, ежедневни задачи и други. Заемал е основна роля в някои религиозни практики, жертвоприношения и ритуали. Обикновено владетелите били удостоявани с оръжие, което се предавало от баща на син и било символ на държавността  и закона.  

          В модерното градско общество оцеляването не зависи дотолкова от употребата на ножове, освен като инструмент за изпълнението на всекидневни малки задачи в бита и работата и за някои спортове - лов, риболов, туризъм. Ролята му на бойно оръжие остава само в рамките на армията и полицията  и като оръжие за самозащита. В сайта ще се опитаме да покажем как се е развивал ножа и как една и съща концепция – заточена метална пластина с дръжка се представя с различен дизаин и изработен с различни материали. Ще представим начините на изработване, видовете ножове според функциите които изпълняват, начините на носенето и подържането им, както и много друга полезна информация. Надяваме се да обогатим и допълним познанията ви, както и да популяризираме този древен и благороден занаят на ковачите-ножари по света и в България.